Wat is Swiet, Sâlt en Sân

Het Streekproducten project Swiet, Sâlt en Sân

Swiet staat voor het zoete water van de meren, Sâlt voor het zoute van de Waddenzee en Sân voor het woudengebied. Vier partijen hebben zich verenigd in dit twee- jarige project. Het zijn de Waddengroep, Stichting Wrâldfrucht, Stichting de Marren en Nordwin College. Het doel is het stimuleren van de ontwikkeling van de streekproductensector in Fryslân.

De Waddengroep breidt haar keurmerk nog verder uit door in te zetten op marketing en innovatie. De productenlijst bevat naast lekkernijen nu ook diensten uit de Wadden. In het waddengoudgebied weten steeds meer ondernemers verbindingen met elkaar te leggen onder het thema Waddengoud. Wrâldfrucht zet haar merk Wâldpyk steviger in de markt door hun assortiment uit de friese wouden uit te breiden en samen te werken. Bijvoorbeeld zijn in 2014 koelversmaaltijden van Wâldpykproducten op de markt gekomen. Stichting de Marren is opgericht voor producenten in het Friese Merengebied. Een kleine groep producenten is in dit beginstadium bij het keurmerk in de Marren aangesloten. De stichting richt zich nu op marketing en afzet van deze producten. In het komende jaar wil de Marren meer producenten aantrekken om onder het keurmerk te produceren.

Nordwin College Cursus & Contract ondersteunt door met het onderwijs in te zetten op innovatie en door de algemene organisatie van het project op zich te nemen.

Uitdaging

Een van de grootste uitdagingen van de sector is de afzet van de producten en de distributie van producten. Op dit moment zijn producten en producenten versnipperd op het internet te vinden.

We willen een bijdrage leveren aan het oplossen van de versnippering en distributie van de streekproducten.

 

Het Project Swiet, Sâlt en Sân wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en is begin 2014 gestart.


Email facebook twitter LinkedIn